1

מיפוי הבעיות להבין מה בכלל צריך?

2

פתרונות התאמת טכנולוגיה ופתרונות אחרים

3

ליווי המשך